សេវាគ្រប់គ្រងតំណភ្ជាប់បណ្តាញ Network

 

រក្សាគុណភាព & សុវត្ថិភាព

ពួកយើងមានឯកទេសធ្វើអោយប្រព័ន្ធ System កុំព្យូទ័រមានភាពឆ្លាតវៃ និងរហ័សជាងមុនដោយមានក្រុមជំនាញវិស្វកររបស់យើងដែលមានបច្ចេកទេសក្នុងការតភ្ជាប់បណ្តាញគ្រប់ប្រភេទដើម្បីតម្លើងប្រព័ន្ធSystem របស់អ្នកអោយបានល្អឥតខ្ចោះ។ លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមការងារយើងតែងតែនៅពីក្រោយចាំជួយសម្របសម្រួលជានិច្ច។ ខ្មែរដេវយើងមានផ្តល់ជូនសេវាតម្លើង ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព និងតំហែទាំប្រព័ន្ធបណ្តាញ Network របស់ស្ថាប័នអាជីវកម្មអ្នកទាំងមូល។ ពួកយើងមានដំណោះស្រាយការពារសុវត្ថិភាព តំហែទាំ គ្រប់គ្រង និងដំណើរការបណ្តាញ Servers របស់អ្នក - មិនថាដោយផ្ទាល់ឬពីចម្ងាយនោះទេ។

សេវាគ្រប់គ្រង&តំណភ្ជាប់ខ្សែ Network មានដូចជា:

- ត្រួតពិនិត្យបណ្តាញទាំងអស់: កិច្ចការចាប់ផ្តើមដំបូងគឺ ពួកយើងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធ IT ខាងក្នុងស្ថាប័នរបស់អ្នកជាមុនសិន
- រៀបចំដំណើរការបណ្តាញ Network:ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ពួកយើងអាចគ្រប់គ្រងបណ្តាញ Server របស់អ្នកពីចម្ងាយបាន
- ក្រុមជំនួយការផ្នែកបច្ចេកទេស: ជួយរាល់កិច្ចការដែលទាក់ទងនឹងខ្សែបណ្តាញ Network ទាំងអស់ដូចជាខ្សែWirings ដុំRouters ប្រព័ន្ធFirewalls and VPNs.
- ប្រព័ន្ធ Hotline បន្ទាន់: ក្រុមបុគ្គលិកឯកទេសរបស់យើងគឺចាំជួយអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃ (24/7, 365ថ្ងៃ)
      -​សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ: ពួកយើងការពារនិងរក្សាទុកទិន្នន័យជូនអតិថិជនអោយមានសុវត្ថិភាព

      Odoo • Text and Image

      ទូរស័ព្ទមកកាន់ក្រុមជំនាញបច្ចេកទេសពួកយើង ដើម្បីពិភាក្សាពីវិធីសាស្ត្រជួយរៀបចំតម្លើងបណ្តាញNetwork របស់អ្នកអោយមានស្តង់ដារប្រសើរជាងមុន។